Βασικές πληροφορίες

Σας στηρίζουμε σε κάθε σας επιλογή

Πληροφορίες του "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Καταστατικός ρόλος του «ΕΛΙΝΕΣΕΕ» είναι μεταξύ άλλων η διάδοση και η εξάπλωση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω της παροχής εκπαιδευτικών & ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και άλλων δράσεων στην αγορά, η χορήγηση αναγνωρισμένων, εκ του ελληνικού κράτους και διεθνώς, πιστοποιήσεων επαγγελματικής εξειδίκευσης στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και η συνεργασία με επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών.

Κατηγορίες μελών του "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Τακτικό μέλος

Είναι τα μέλη τα οποία κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Ελλάδος ή άλλης χώρας (αναγνωρισμένο ή μη από τον ΔΟΑΤΑΠ) και έχουν 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, είναι τα μέλη τα οποία κατέχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. και έχουν 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Είναι τα μέλη τα οποία κατέχουν ενεργείς πιστοποιήσεις CICA ή/και CCS. Τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, καθώς και στις θέσεις του Γενικού Γραμματέα και του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δόκιμο μέλος

Είναι τα μέλη τα οποία κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Ελλάδος ή άλλης χώρας (αναγνωρισμένο ή μη από τον ΔΟΑΤΑΠ) και έχουν 2ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, είναι τα μέλη τα οποία κατέχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. και έχουν 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου· επίσης, είναι τα μέλη τα οποία κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένου κολλεγίου (δηλαδή με άδεια λειτουργίας στην Ελληνική Επικράτεια). Επίσης, είναι τα μέλη τα οποία δεν κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. αλλά έχουν 8ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Τα δόκιμα µέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου.

Οφέλη μελών του "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Τα μέλη του ΕΛΙΝΕΣΕΕ θα έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους και μέσω αυτών και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να επωφελούνται με τα παρακάτω οφέλη.

Συνδρομές μελών του "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι ενεργές συνδρομές στο Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου “ΕΛΙΝΕΣΕΕ”

Τραπεζικός λογαριασμός

Γίνε μέλος στο πιο δυναμικό περιβάλλον εσωτερικών ελέγχων

Εγγραφή νέου μέλους

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΛΙΝΕΣΕΕ) ιδρύθηκε το 2021 στην Αθήνα με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και του ρόλου του Εσωτερικού Ελεγκτή στις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην άριστη γνώση και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων

Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής νέου μέλους

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή μέλους στο Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.

info@iicgreece.org

Μπορείτε να μας στείλετε στο email μας τις απορίες σας. Ένας αρμόδιος συνεργάτης θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Scroll to Top