Οφέλη Μελών

Τα μέλη του ΕΛΙΝΕΣΕΕ, θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και μέσω αυτών και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να επωφελούνται με τα παρακάτω οφέλη:
  • Έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για τις Διεθνείς πιστοποιήσεις Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (CICA, CSS).
  • Έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν με ειδικές μειωμένες τιμές σε σεμινάρια σχετικά με θέματα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και σε ημερίδες/εκδηλώσεις του ΙΛΙΝΕΣΕΕ.
  • Λαμβάνουν εγκαίρως ενημέρωση επί κρίσιμων θεμάτων, τεχνικών και τάσεων των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης ή δωρεάν απόκτησης των βιβλίων και ερευνητικών άρθρων του Ινστιτούτου.
  • Έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν για ενημέρωση, το link στην σελίδα “Γίνε Μέλος”  στο οποίο υπάρχουν καταχωρημένες οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, σε εκδηλώσεις του ΙΛΙΝΕΣΕΕ, από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου.
  • Έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα μέσω email αλλά και μέσω αγγελιών που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου για προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Οι φοιτητές – μέλη του ΕΛΙΝΕΣΕΕ θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης για πρακτική άσκηση στο κλάδο.
  • Τα μέλη θα έχουν προτεραιότητα και έκπτωση σε όλα τα εξειδικευμένα σεμινάρια που προσφέρει το Ινστιτούτο.
  • Αντλούν εμπειρία, γνώσεις και βέλτιστες επαγγελματικές πρακτικές άλλων μελών του ΕΛΙΝΕΣΕΕ.
Scroll to Top