Σχετικά με εμάς

Οι στόχοι μας, οι προσδοκίες σας!

Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου «ΕΛΙΝΕΣΕΕ», αποτελεί επίσημο αναγνωρισμένο φορέα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην λειτουργία των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των πρακτικών διαχείρισης των Συστημάτων Εσωτερικού Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματικά εφόδια, γνώσεις και εμπειρίες στους επαγγελματίες του κλάδου.

Μέσω των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, προωθούμε καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες αποβλέπουν στην παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων σε επιμέρους αντικείμενα.

Προωθούμε επίσης και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των επαγγελματιών καθώς και λοιπών επιστημόνων του κλάδου, εκπονώντας ερευνητικές δράσεις σε πληθώρα αντικειμένων, εστιαζόμενες στην ενίσχυση των πρακτικών εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου και στην παροχή κατευθύνσεων.

Scroll to Top