Πειθαρχικό Συμβούλιο

Θωρακίζουμε την επαγγελματική δεοντολογία των Εσωτερικών Ελεγκτών.

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι η διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά με την παραβίαση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας  του ΕΛΙΝΕΣΕΕ από μέλη του.

Με βάση το καταστατικό του ΕΛΙΝΕΣΕΕ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείτε από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα τρία (3) από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και λήγει το 2024.

Scroll to Top