Κώδικας Επαγγελματικής
Δεοντολογίας

Σας στηρίζουμε σε κάθε σας επιλογή

Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να ενστερνίζονται και να υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές:

  1. Ακεραιότητα
  2. Αντικειμενικότητα
  3. Εμπιστευτικότητα
  4. Επάρκεια

Μπορείτε να εξερευνήσετε τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του ΕΛΙΝΕΣΕΕ, εδώ.

Scroll to Top