Εξελεγκτική Επιτροπή

Σας στηρίζουμε σε κάθε σας επιλογή

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Όλα τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση.
  • Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται τριετής και λήγει το 2024.
Scroll to Top