Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
"ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Χτίζουμε το μέλλον!

Δημιουργούμε μελλοντικούς επαγγελματίες!

Ποιοι Είμαστε

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΛΙΝΕΣΕΕ) ιδρύθηκε το 2021 στην Αθήνα και είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας στην Ελλάδα (Local Chapter) του Διεθνούς Ινστιτούτου Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Institute Of Internal Controls – IIC – www.theiic.org) και συνδεδεμένο μέλος αυτού.

Αποτελούμε επαγγελματικό φορέα ο οποίος προάγει την εφαρμογή των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της επαγγελματικής εξειδίκευσης των επαγγελματιών του κλάδου των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου της χώρας και η ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πεδίων στον κλάδο.

Ανάπτυξη Εσωτερικού Ελέγχου

Αναπτύσσουμε και ενισχύουμε τις επαγγελματικές γνώσεις γύρω από τον Εσωτερικό Έλεγχο

Επίτευξη Ισχυρών Συνεργασιών

Επιτυγχάνουμε ισχυρές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

Ενίσχυση Τεχνογνωσίας Ε.Ε.

Ενισχύουμε την τεχνογνωσία των επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια για την ουσιαστική εξέλιξη τους μέσω καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Εμπειρία - Δεξιότητες - Εξειδίκευση

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του “ΕΛΙΝΕΣΕΕ”, με χρόνια επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, είναι έτοιμο να παρέχει στους ενεργούς και μελλοντικούς επαγγελματίες των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, τις απαραίτητες γνώσεις εμπειρίες και εξειδικεύσεις ώστε να αναπτυχθούν ως επιστήμονες στο χώρο αυτό.

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Αναπτύσσουμε τις επαγγελματικές δεξιότητες των επαγγελματιών των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου μέσω πρακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εξειδίκευση στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

Παρέχουμε επαγγελματική εξειδίκευση αξιολόγησης και ενίσχυσης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, βασιζόμενες στις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής και τα διεθνή πρότυπα

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση μέσω Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Αναπτύσσουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν με πληρότητα γνώσεις και εξειδικεύσεις μέσω πρακτικών εφαρμογών σε πραγματικές καταστάσεις της αγοράς.

Ανάπτυξη Συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Δημιουργούμε ισχυρές συνεργασίες με καταξιωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου να μεταδώσουμε το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στους μελλοντικούς υποψηφίους.

Ανάπτυξη Ερευνητικής Δραστηριότητας

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των εκπαιδευτών του ΕΛΙΝΕΣΕΕ, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες μας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα του Εσωτερικού Ελέγχου και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

Θωράκιση της Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Ελεγκτών

Βασική μας επιδίωξη, είναι η ενίσχυση και η θωράκιση της επαγγελματικής δεοντολογίας των επαγγελματιών του κλάδου των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Για το λόγο αυτό, όλα μας τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί προς την επίτευξη, με ηθικές πρακτικές, αυτού του σκοπού.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Τα χαρακτηριστικά που μας ξεχωρίζουν!

Με υψηλό φρόνημα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας, και με γνώμονα την ανάπτυξη ισχυρών επαγγελματιών στον κλάδο των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, αναπτύσσουμε καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης, μετουσιώνοντας την θεωρητική προσέγγιση σε πρακτική εφαρμογή. Όπλο μας, οι άνθρωποί μας (Επαγγελματικό – Ακαδημαϊκό προσωπικό), οι οποίοι χαρακτηρίζονται από:

  • Βαθιά γνώση της αγοράς και του κλάδου των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και του Εσωτερικού Ελέγχου γενικότερα
  • Υψηλή ακαδημαϊκή εμπειρία και συγγραφικό έργο στα ως άνω εκπαιδευτικά αντικείμενα
  • Χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών πρακτικής εκμάθησης μέσω εφαρμογών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μακροχρόνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το μακροχρόνιο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί με στόχο την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των νέων και υφιστάμενων επαγγελματιών των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου οι οποίοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο. 

Εξερευνήστε το Μακροχρόνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΛΙΝΕΣΕΕ εδώ.

Σεμιναριακά Προγράμματα Εκπαίδευσης

Η διατήρηση της ποιότητας επαγγελματικής εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου πηγάζει μέσα από τις γνώσεις των ίδιων των επαγγελματιών του κλάδου. 

Στο ΕΛΙΝΕΣΕΕ παρέχουμε σύγχρονα σεμιναριακά προγράμματα εκπαίδευσης με στόχο την διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου καθώς και την κάλυψη των κριτηρίων διατήρησης της επαγγελματικής τους ιδιότητας (CPEs)

Εξερευνήστε τα σεμιναριακά μας προγράμματα εδώ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Scroll to Top