Πειθαρχικό Συμβούλιο

Θωρακίζουμε την επαγγελματική δεοντολογία των Εσωτερικών Ελεγκτών.

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι η διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά με την παραβίαση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας  του ΕΛΙΝΕΣΕΕ από μέλη του.

Με βάση το καταστατικό του ΕΛΙΝΕΣΕΕ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείτε από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα τρία (3) από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και λήγει το 2024.

pouspourikas-michalis-01-f-[iicgreece]
Μιχάλης Πουσπουρίκας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Senior Internal Auditor - BDO Greece SA

 

Δασκαλάκης Σπυρίδων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εσωτερικός Ελεγκτής

 

koutoupis-andreas-01-final-[iicgreece]
Κουτούπης Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ

Πρόεδρος - KNR Risk, Compliance and Internal Audit Services

kavathas-sotirios-01-f-[iicgeeece]
Σωτήριος Καββαθάς
ΜΕΛΟΣ

Σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

kiriakopoulos-panagiotis-01-[iicgreece]
Παναγιώτης Κυριακόγκωνας
ΜΕΛΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου