Διοικητικό Συμβούλιο

Σας στηρίζουμε σε κάθε σας επιλογή

Διοικητικό Συμβούλιο

Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας!

koutoupis-andreas-01-f-[iicgreece]
Ανδρέας Κουτούπης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής & Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα-Ελλάδα & Πρόεδρος, KnR Governance, Risk, Compliance & Internal Audit Services.

kavathas-sotirios-01-f-[iicgeeece]
Σωτήριος Καββαθάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σύμβουλος υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

kiriakopoulos-panagiotis-01-[iicgreece]
Παναγιώτης Κυριακόγκωνας
ΤΑΜΙΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

garefalakis-aleksandros-01-f-[iicgreece]
Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

mitropoulou-panagiota-01-final-[iicgreece]
Παναγιώτα Μητροπούλου
ΜΕΛΟΣ

Δημοσιονομικός Ελεγκτής, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΟΠΠΕΠ, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Βιογραφικά μελών ΔΣ του ΕΛΙΝΕΣΕΕ

Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης
CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Ο Δρ. Κουτούπης Γ. Ανδρέας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων.

Εργάστηκε ως Director σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης, διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Senior manager στο τμήμα παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της PwC Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. 

Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους σε 19 χώρες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου σε 23 χώρες. 

Σωτήριος Καββαθάς
CFE, CICA, CCS

Ο Σωτήριος Καββαθάς εργάζεται σήμερα ως εξειδικευμένος επαγγελματικός σύμβουλος υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Έχει διατελέσει Senior Manager (Head of Governance, Risk & Internal Audit Services) στην RSM, Ελλάδος, Head of Control and Data Services στη Royal Bank of Scotland (RBS), καθώς και στις εταιρείες KPMG Advisors S.A., PwC Internal Audit Financial Services και Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων στην BDO Greece SA.

Παναγιώτης Κυριακόγκωνας
CIA, CCSA, CGAP, CICA, CCS

Ο Παναγιώτης Κυριακόγκωνας είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
Είναι πιστοποιημένος από το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου IIA (CIA), (CCSΑ), (CGAP). Είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού στο management από το University of Lancaster, ενώ το πτυχίο του είναι στη Δημόσια Διοίκηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχει άδεια λογιστού Α τάξης και Μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης διαθέτει επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία 20 ετών σε τομείς ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, από τη συμμετοχή του σε συμβουλευτικά έργα εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (εισγηγμένων και μη) από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Ακόμη έχει συμμετάσχει στο καθορισμό και ενεργό συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Πολιτικών και Διαδικασιών, σε αξιολογήσεις Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου καθώς επίσης και σε Ειδικούς Ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των Ελέγχων Διαχείρισης, Λειτουργικών Ελέγχων, Φυσικών Ελέγχων Ασφαλείας και Ελέγχων Πρόληψης Απώλειας & Απάτης. 

Δρ Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης
FCPA, CMA, CICA, CCS

Ο Δρ. Αλέξανδρος Ε. Γαρεφαλάκης, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το  University of Southampton (Ηνωμένο Βασίλειο) και Διδακτορικό στο ΕΑΠ με γνωστικό αντικείμενο στη Λογιστική. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κατέχει την άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α’ Τάξης και τους επαγγελματικούς τίτλους Certified Public Accountant (CPA), Certified Management Accountant (CMA), Certified Internal Controls Auditor (CICA) και τον Certified Controls Specialists (CCS).

Διαθέτει υψηλού επιπέδου επαγγελματική εμπειρία στη λογιστική, καθώς διεύθυνε επιχείρηση του από το 2006, ενώ έχει εργαστεί και ως Σύμβουλος και υπεύθυνος σε πληθώρα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, λογιστικών ελέγχων και μελετών σε εταιρίες και οργανισμούς. Επίσης, διαθέτει δωδεκαετή ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία (σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) σε περισσότερα από δέκα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από εκατό (100) επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, τριάντα (30) εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει δέκα (10) λογιστικά βιβλία. Επίσης, έχει βραβευθεί με πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς καινοτομίας για την Ευφυής βάση ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (AIQAD - An Intelligent Qualitative Analysis Database) και τον δείκτη Ma.Co.I που έχει αναπτύξει.

Παναγιώτα Μητροπούλου
CICA, CCS MSc

H Μητροπούλου Παναγιώτα είναι υπ. Διδάκτωρ Ελεγκτικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Τεχνοοικονομικών Συστημάτων, πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,πτυχιούχος Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Συμβουλευτικής.Πιστοποιημένη Εσωτερικός Ελεγκτής.Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ΠΕ80 και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων.Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΟΠΠΕΠ.Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου.Είναι Δημοσιονομικός Ελεγκτής του Υπουργείου Οικονομικών , ενώ εργάστηκε και σε Τραπεζικά Ιδρύματα (Λογιστήριο, ΑΕΔΑΚ,Dealing Room Operations,Εσωτ. Έλεγχος).