Ίδρυση Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου “ΕΛΙΝΕΣΕΕ”

Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝΕΣΕΕ», με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Ινστιτούτου μας είναι η ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, η συνεργασία με αντίστοιχα ινστιτούτα και φορείς …

Ίδρυση Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου “ΕΛΙΝΕΣΕΕ” Read More »